Extra ondersteuning bij TNL – deel 3 t/m 6

Extra ondersteuning op computer/tablet bij de methode TNL voor de delen 3, 4, 5 en 6.

Klik 3 aan - En klik 3.2 aan:

De les kan beginnen.

Deze pagina bestaat uit twee blokken zinnen die onderdeel zijn van korte verhaaltjes. Eerst wordt de eerste reeks zinnen op volgorde afgewikkeld. De werkwijze:

De leerling klikt in het plaatje op Aat.

De eerste zin verschijnt:

Het is de bedoeling dat de leerling grotendeels zelfstandig met deze toepassing werkt. Blijf er bij en begeleid totdat de leerling duidelijk begrepen heeft dat zelf uitspreken echt de bedoeling is.

De leerling kijkt naar de woorden boven het stilstaande poppetje. Daarna klikt hij(*) dit poppetje aan en ziet duidelijk in welke richting gelezen moet worden via de ‘lopende’ groene balk. De leerling kijkt zorgvuldig wat er staat en spreekt dit ZELFSTANDIG uit. De leerling zegt dus "aat aan zee". Deze instructie en werkwijze is essentieel. Dat is waar het om draait. Als de leerling het even niet ziet zitten en hier NIET de zin zelfstandig uitspreekt kunt u dit programma verder nu even terzijde leggen. Het zal dan geen effect hebben.

Daarna klikt hij op de luidspreker.

De zin wordt nu langzaam uitgesproken. Vervolgens beoordeelt de leerling ZELF wat het resultaat is: hij had het goed – of niet goed.

Als het resultaat goed is, dan klikt hij op de opgestoken duim. Niet goed, dan drukt hij op de recycleknop. De zin komt dan opnieuw. Voor de leerling moet duidelijk zijn dat een zin echt hardop of fluisterend gelezen moet worden. Anders rustig nog één of meer keer overdoen. Er mogen totaal geen zorgen zijn. Is het (uiteindelijk) goed? Dan komt de volgende zin.

De volgorde is dus: zin bekijken – poppetje aanklikken - hardop of fluisterend lezen in de richting van de lopende groene balk – controleren wat gelezen is via de luidsprekerknop – en het resultaat laten weten: de duim of de recycleknop aanklikken. Nogmaals: de leerling mag en hoeft het niet erg te vinden dat het nog niet goed is. Gewoon even opnieuw doen – ‘net zolang tot je het wél weet’.

Staat er een nieuwe zin en heb je als leerling werkelijk geen idee waar het over gaat? Of staat er een klank die hij nog niet heeft gehad? Dan klikt de leerling links op het vraagteken. De zin wordt dan meteen al uitgesproken en hij kan die dan nazeggen. Dit is een extra mogelijkheid om al vooraf te horen wat er staat. Deze knop dient spaarzaam benut te worden.

Na 8 zinnetjes is het zelfstandig hardop of fluisterend lezen van deze eerste helft van pagina 3.2 klaar. Het volgende scherm verschijnt.

De zinnen staan nu allemaal in beeld zodat het verband tussen de zinnen verduidelijkt wordt. Via de geluidsknop kan het verhaal volledig beluisterd worden, desgewenst bij herhaling. Is dat voor de leerling niet nodig? Klik dan op Eef om naar het spel te gaan. Klik daarna op het volgende scherm op Aat.

Nu moet blijken dat de eerste oefening niet te lichtvaardig is afgerond. We gaan naar het spel!


Het spel - Hoe werkt dit spel?

Laat een zin klinken door op de luidspreker te klikken, luister goed, zoek de zin en klik die gedrukte zin vervolgens aan/weg. Dit MOET allemaal goed zijn. Eén keer mis? Dan staan ze er allemaal weer. Een goede manier dus om het zeer serieus werken in de eerdere oefening te stimuleren.

Is alles netjes gemaakt? Dan klikken onder het plaatje van de duim. Alles herhaalt zich nu voor de tweede helft van pagina 3.2. Als die afgerond is klinkt er weer een vrolijk muziekje, klikt de leerling op het plaatje onder de duim en mag de leerling zich melden bij de leerkracht.

De volgende pagina is dan automatisch aan de beurt en begint ook meteen (3.3). Niet melden? Gewoon doorgaan? Dat hangt af van de afspraken met de leerling.

Verdere gebruiksregels:

Geluid

Met de geluidsknop kunt u de spreekstem en andere geluiden zacht zetten. De klas mag niet gestoord worden. Het is waarschijnlijk (veel) beter een koptelefoon te gebruiken, zodat de leerling alleen zacht hoeft te spreken en hij toch alles duidelijk hoort. Ook kan de leerling buiten het lokaal in een rustige ruimte werken, maar zorg ook dan dat het geluid niet in andere ruimtes hoorbaar is.

Werkbladen

Net als bij de delen 1 en 2 zijn er hier natuurlijk ook weer werkbladen. In de vakjes van de bladzijden in het leesdeel staat een w wanneer er na die bladzijden één of meer werkbladen zijn. Hou het leesdeeel dus ook paraat. U hebt het volledige leesdeel ook voor de tussenliggende pagina's nodig. (De pagina's die in dit extra materiaal niet worden behandeld.)

Het leerlingvolgsysteem

De pagina’s die de leerling heeft voltooid kleuren groen in het overzichtsscherm (Klik op het radertje in het menu rechtsboven.) Sluit het programma dus pas af als u hebt gezien (en genoteerd) welke bladzijden de leerlingen met succes heeft doorgewerkt. Zo weet u wat de leerling gedaan heeft en u en de leerling weten waar hij verder kan.

De leerling wordt aan het einde van de uitgebreide versie door u getoetst. Dit wijkt verder niet af van de gang van zaken zoals die steeds al was.

En verder nog dit: het programma doet een sterk beroep op de concentratie van de leerling. Daarom is soms 10 minuten voor de leerling al genoeg. Per dag zijn er dan één of twee sessies. Natuurlijk verdient het wel aanbeveling een pagina toch helemaal af te ronden en te verifiëren dat dit goed gegaan is.

*) Voor de goede orde: met "hij" wordt natuurlijk ook "zij" bedoeld. We vereenvoudigden terwille van de leesbaarheid.

Afdrukken