1. Introductie - Inhoudsopgave

Deze website biedt extra ondersteuning bij de methode TNL. Hier zijn de leesdelen van TNL beschikbaar en ook is er de ondersteunende programmatuur. Als specialist kunt u deze aanvullende materialen en mogelijkheden rechtstreeks binnen uw praktijk benutten. U kunt ook ouders en begeleiders bij het werken met TNL inschakelen, uiteraard op basis van uw instructies. TNL voor JOU is bedoeld voor gebruik in school en praktijk, maar is onder uw begeleiding zeker ook geschikt voor afstandsonderwijs.

Een les duurt 25 minuten of 2 x 15 minuten per werkdag. Het is de taak van de specialist om eventueel de leesouder of vrijwilliger optimaal te instrueren. De remedial teaching gebeurt bij voorkeur op school tijdens de leesles in een aparte ruimte, maar kan dus ook thuis plaats vinden.

Verder kan het niet voldoende benadrukt worden: op alle momenten is en blijft het noodzakelijk dat de uitgangspunten van de methode worden gerespecteerd. Alleen dan kan er een positief resultaat zijn.

Wat treft u hier aan:

  • Alle leesdelen van TNL kunnen hier op het beeldscherm worden gezien.
  • De programma's TNL-Lezen en TNL-Spellen met extra oefenmateriaal zijn hier beschikbaar.
  • In het onderdeel Varia is er allereerst begeleide ondersteuning bij het lezen van de delen 1 en 2. Deze delen zijn bedoeld om ouders of andere begeleiders in staat te stellen de aanpak bij het lezen goed te leren kennen. Mits begeleid door een deskundige kunnen zij dan ook, eventueel ook buiten de school, met de leesdelen aan het werk.
  • Bij Varia zijn daarnaast nog twee werk-/spelvormen beschikbaar. De eerste gaat van deel 3 t/m deel 6. De andere omvat de hogere delen.

Alles is er voor bedoeld om de leerling extra digitale ondersteuning te geven, waarbij de behandeling via de leesdelen natuurlijk centraal blijft staan.

Basispakket noodzaak

Deze website biedt extra materialen, maar bij het werken met TNL zal altijd het basispakket op school, of binnen de praktijk beschikbaar moeten zijn. De handleiding, de mappen met de registratiebladen, de toetsen, de werkbladen: het is allemaal onmisbaar om effectief met de methode te kunnen werken. Deze digitale materialen vormen een waardevolle aanvulling. Met alleen de inhoud van deze website kan nooit een effectief zelfstandig behandeltraject worden opgezet. Bestel het TNL Basispakket via de webshop. Kijk op www.TNL.nl bij Bestellen.

Voor meer informatie over de methode: raadpleeg daarvoor de website www.TNL.nl.