Toch Nog Leren Lezen – Eerste informatie voor ouders/begeleiders

TNL is een hele bijzondere, degelijk onderzochte, methode om te leren lezen. Soms kunt u in overleg met een specialist ook thuis aanvullend met uw kind aan de slag. Doe dat in overleg en volg nauwkeurig de aanwijzingen.

Als u TNL niet kent: bedenk dat de methode heel zorgvuldig is opgebouwd. Niet flitsend en spectaculair, maar wel effectief. En daar gaat het toch om! Los daarvan: de bladzijden zijn allemaal ook heel rustig gemaakt om onnodige afleiding te voorkomen.

De uitgangspunten van TNL

Een leerling leert met heel veel methodes bijna altijd eerst "spellend" lezen. Hij leert welke letters er bij welke klanken horen: de letter p bij de klank p, de letters oe bij de klank oe en de letter s bij de klank s. Dan kan hij meestal het woord poes spellend lezen: p oe s, poes. Soms leert een leerling met die methodes echter onvoldoende lezen. Hij spelt te veel, waardoor het lezen langzaam gaat. Of hij raadt te veel, waardoor hij veel fouten maakt. Meestal zal hij nu eens te radend, dan weer te spellend lezen.

Toch Nog Leren Lezen? wil kinderen leren lezen zonder te "raden" of te "spellen".

De leerling wordt geleerd voortaan niet meer te lezen aa-p, aap, maar aaaap. De klanken worden direct "aan elkaar geregen", dus niet meer vooraf gespeld. Bij een woord dat uit drie klanken bestaat zoals p-oe-s kan dat niet bij elk woord op natuurlijke wijze. Zou de leerling dat toch proberen dan klinkt het zoiets als puoess, poes. Dan is het woord toch nog spellend gelezen! Door met woordjes te beginnen die uit twee klanken bestaan, kan het spellend lezen in de kiem worden gesmoord, ook bij leerlingen met de meest ernstige leesproblemen.

Maar net zo belangrijk is het om radend lezen af te leren. Ook daarom is het belangrijk dat woorden uit twee klanken bestaan. Die woorden verwisselt men namelijk veel sneller met elkaar dan langere woorden. De leerling moet op elke letter letten anders verwisselt hij nee en een, zie en zei of de en een. We beginnen daarom met teksten die alleen uit woordjes met twee klanken bestaan en soms uit woorden met lettergrepen die twee klanken bevatten, zoals er-in. Hier volgt zo'n stukje tekst:

een aal in zee is een zee-aal.

is een aap in zee een zee-aap?

Het is essentieel dat u het spellend lezen van een woord tracht te voorkomen of corrigeert. (= hoofdregel 1); En een bladzijde overdoet bij twee of meer fouten (= hoofdregel 2).

Alleen bij uiterst zorgvuldig en consequent handelen, op basis van de instructies van een specialist, kunt u resultaat verwachten!