Extra ondersteuning bij TNL – deel 7 en hoger

Vanaf deel 7 zijn er ook weer extra oefeningen – nu weer in een andere vorm - per computer te doen. Bij deze oefenvorm bent u er steeds bij en beoordeelt ook nauwkeurig de antwoorden van de leerling.

Ga naar het menu en kies voor deel 7. Klap het menu uit door in het volgende scherm op de groene pijl te klikken. Kies in dit menu voor bijv. les 7.2 en 7.3.

Maak vervolgens een keus hoe u wilt aanbieden. De keuzes `Op volgorde` en `1 x ` liggen voor de hand en zijn logisch. (Het kan echter ook anders.) Klik vervolgens op Beginnen. In principe zijn er voor deze toepassing binnen TNL maar enkele bedieningstoetsen nodig.

Tussendoor krijgt u een aanduiding voor de Wacht-Hint-Prijs methode. Stimulering van het foutenbewustzijn is essentieel. Kijk in de handleiding naar de WHP (Wacht-Hint-Prijs) methode. In het kort:

  • Leerling weet zelf al dat het niet goed is: - geef vijf seconden om te verbeteren - eventueel een of twee hints geven - goed? prijs dan de leerling - nog niet goed: zin fout rekenen (via spatiebalk) de zin komt later terug.
  • Leerling weet niet dat het niet goed is - laat de zin opnieuw lezen - nog fout? wijs het foute woord aan en/of geef hints - goed? prijs dan de leerling - nog niet goed: zin fout rekenen (via spatiebalk) de zin komt later terug.

Bestudeer het menu en noteer even welke toetsen van belang zijn. U kunt dan tijdens het werken met de leerling het menu aan de zijkant sluiten (via het kruisje). Dat maakt het beeld een stuk rustiger voor de leerling. Bij het werken met de lesjes is dan het volgende van belang:

Als de leerling een zin GOED gelezen heeft, dan klikt u als begeleider op de 1 van het toetsenbord. Deze regel is afgehandeld en wordt uit de lijst opdrachten geschrapt. Zou u gekozen hebben voor 2x het lesje doen, dan blijft die eventueel tweede keer uiteraard nog wel gewoon staan.

Als de leerling een zin NIET GOED gelezen heeft, dan drukt u op de spatiebalk. De regel wordt helemaal achteraan weer toegevoegd. Aan het eind van het lesje zal dus blijken dat de eerder nog niet goed gelezen zinnen nog een keer aan de beurt komen. De samenhang in het verhaal is dan natuurlijk minder. De zinnen worden daar zonder context herhaald.

Speciaal voor gebruik op tablet: als er geen fysiek toetsenbord beschikbaar is, dan kunt u gebruik maken van de extra toetsen die onder het tekstvenster zijn geplaatst.

Als u bescheiden extra beloningseffecten wilt toevoegen, dan kan dat. Gebruik de effecten naar behoefte, maar spaarzaam. Klik op 2 voor een geluidseffect en op 3 voor een animatie. Het menu hierboven kunt u dus in beeld hebben, maar voor de leerling is het veel rustiger om de genoemde toetsen even te leren kennen en het menu steeds weg te schuiven (klik op het kruisje).

Dit is dan het beeld waar u mee werkt:

De actuele zin staat helder in beeld. De daarop volgende zinnen daaronder. Ze schuiven op als een zin klaar is. De cirkel bovenaan geeft aan wat er nog moet gebeuren.

Als de cirkel helemaal groen is, dan is de oefening klaar. Aanklikken van de groene pijl rechts zal het menu weer in beeld brengen.

Dit programmaonderdeel heeft een bredere toepassing dan alleen binnen TNL. Binnen de toepassing van het programma voor TNL zal de TIP knop niet gebruikt worden.

Noteer op het leerlingvolgblad bij elke les welke pagina's er zijn gedaan, de eventuele fouten en andere relevante informatie. U waarschuwt de begeleider als er een toets aankomt. Die neemt de toets dan vervolgens af en noteert het resultaat op de overzichtsbladen. Binnen dit programma vindt geen registratie plaats.

Afdrukken